Jak napisać dobry biznesplan?

Napisanie dobrego biznesplanu jest bardzo ważne. Dzięki temu, nasze przedsiębiorstwo może mieć większe szanse na osiągnięcie sukcesu.

Biznesplan ma za zadnie dostarczyć nam jak najwięcej informacji i szczegółów dotyczących przyszłego przedsięwzięcia. Być może właśnie dzięki niemu przekonamy się o tym, że nasz pomysł jest nieopłacalny.
Biznesplan jest również potrzebny, gdy chcemy uzyskać dofinansowanie na otwarcie firmy.

Stworzenie biznesplanu zajmie nam trochę czasu. Warto poświęcić ten czas, aby biznesplan był jak najbardziej szczegółowy.Musi też być zrozumiały. Poniżej przedstawię kilka elementów dobrego biznesplanu.

1. Rodzaj przedsięwzięcia
Najpierw opisujemy, jaki jest nasz pomysł na biznes. Co chcemy osiągnąć. Jacy są potencjalni klienci oraz rynek, na jakim chcemy działać. Warto napisać, jak ma funkcjonować nasza firma i jakie wartości ma przekazywać.

2. Strategia produktu/usługi
Opis produktów lub usługi, które chcemy sprzedawa. Opisujemy jak powstanie nasz produkt, sposób jego pozyskania – zakup czy wytworzenie we własnym zakresie. Kto będzie nam potrzebny do tego, aby zdobyć ten produkt. Musimy skupić się na tym, jakie potrzeby ludzi zaspokaja.

3. Badanie rynku
Dobry biznesplan musi zawierać analizę rynku. Badamy tutaj naszych potencjalnych klientów oraz rynek, na którym będziemy działać. Warto sprawdzić czy na rynku istnieje konkurencja z danymi produktami. Jeśli, tak to jak duża. Sprawdźmy ich mocne i słabe strony, jak działaj. Określamy w jaki sposób możemy przebić ich ofertę.

4. Sprzedaż i marketing
Wykorzystując progi rentowności obliczami jakie musimy osiągnąć minimalne przychody, aby nie ponieść straty. Określamy cenę pozwalającą wypracować zysk, a jednocześnie przybliżoną do ceny rynkowej.
Skupiamy się na reklamie i promocji produktów. Gdzie będziemy je sprzedawać, jak sprzedawać. Jaką forma reklamy pomoże dotrzeć do potencjalnych klientów i zwiększyć wśród nich świadomość naszej marki.

5. Bilans przychodów i rozchodów
Jaki kapitał jest potrzebny do zrealizowania twojego biznesplanu? Wypisujemy tutaj wszystkie koszty, jakie będziesz musiał ponieść podczas wcielania w życie twojego biznesplanu. Jakie będą koszty stałe firmy, a jakie zmienne. Ile pieniędzy będziesz musiał przeznaczyć na marketing, pracowników i inne koszty związane z prowadzeniem firmy.

6. Analiza SWOT
W dobrze napisanym biznesplanie nie może zabraknąć analizy SWOT. To analiza słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa. Pozwala określić jakie mamy szanse na odniesienie sukcesu oraz zagrożenia, jakie możemy napotkać na drodze do sukcesu. Warto zrobić analizę SWOT produktu, aby wiedzieć, w czym nasz produkt jest słabszy, a w czym lepszy od konkurencji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *